zpět do galerie
Maiselova synagoga

Maiselova synagoga

Na sklonku svého života koupil primas Maisel pozemek na jižním okraji pražského židovského ghetta pro účel stavby soukromé synagogy. Roku 1591 získal od císaře Rudolfa II. Zvláštní povolení a rok na to, na svátek Radosti z Tóry (Simchat Tora) byla modlitebna zasvěcena. Maiselova synagoga byla velice výstavní, vybavena bohatým pokladem synagogálních textilií a opon. Při požáru ghetta v roce 1689 Maiselova synagoga vyhořela a zůstalo jen zdivo pilířů a obvodových zdí. Avšak do roku 1691 byla rekonstruována a v polovině 19. století upravena v novogotickém slohu.

Klíčová slova

synagoga Davidova hvězda štít stín desatero přikázání

Info

› fotografie č. 96
› zobrazit fotografii na mapě
objednat fotografický obraz