Fotopraha.com | Praha a okolí ve fotografiích

Josef Sudek

Ač mám mnoho oblíbených fotografů, a to nejen těch pražských, stejně tím nejoblíbenějším ze všech zůstává Josef Sudek. Právě tento fotograf mě ovlivňuje, jak svými fotografiemi, tak životními postoji a osudy. Josef Sudek musel být odhodlaný a duševně velice silný, vždyť již ve dvaceti letech přišel ve válce o paži, ale naprosto se s tím smířil a ovládl fotografické řemeslo jednoručně. Celý život pracuje systematicky na fotografických cyklech, které svou růzností obsáhnou snad všechny fotografické okruhy. Fotografie, ač tematicky různé, vždy nesou silný Sudkův rukopis a je z nich cítit láska a píle, kterou autor každé zvětšenině nebo kontaktu věnoval.

Josef Sudek, to nejsou jen Pražské fotografie, je to také mnoho krajinných motivů, ať šlo o smutnou krajinu hnědouhelných pánví severozápadních Čech nebo třeba o prales Mionší. Velké pozornosti se dostává i zátiší a reklamní fotografii o něco méně pak portrétu či aktu. Sudek má absolutní smysl pro kompozici a talent na zobrazení obyčejného předmětu neobyčejně, poutavě až magicky. Jeho práce se světlem je úchvatná a fotografie mají neopakovatelný a nenapodobitelný náboj.

Důležitá životopisná data

1896
Josef Sudek se narodil 17. března v Kolíně.
1911 - 1913
Učí se v Praze na knihaře, začíná se věnovat fotografování.
1913 - 1915
Působí v Nymburku jako knihař.
1915 - 1916
Za první světové války bojuje na italské frontě. Stále fotografuje. Je nešťastně zasažen granátem a přichází o pravou paži.
1917
Josef Sudek dále nemůže být knihařem, zaměřuje se tedy na fotografii.
1920 - 1921
Členem Pražského amatérského spolku fotografů.
1922 - 1924
Studuje fotografii na grafické škole ve třídě u profesora Karla Nováka.
1922 - 1927
Fotografuje veterány v Invalidovně, mezi nimiž téměř deset let sám žije.
1924
Spoluzakládá Pražskou fotografickou společnost společně s Jaromírem Funkem a Adolfem Schneebergem.
1927 - 1928
Fotografuje restaurování katedrály sv. Víta a v nakladatelství Družstevní práce vydává album 15 skvělých fotografií.
1926
Cestuje do Itálie.
1927
Vznik Sudkova slavného pražského ateliéru na pražském Újezdě.
1927 - 1936
Pracuje jako fotograf pro Družstevní práci. Zabývá se především portréty, reklamou a reportáží.
1932
První samostatná výstava Josefa Sudka v Praze.
1933
Účastní se historicky velice důležité výstavy sociální fotografie.
1936
Vystavuje na mezinárodní výstavě v pražském Mánesu.
1938
Účastní se výstavy šesti českých fotografů v pražském Mánesu.
1939
Vystavuje na výstavě k 100. výročí fotografie v pražském Uměleckoprůmyslovém museu.
1940
Přestává dělat fotografické zvětšeniny a pokračuje cestou kontaktních tisků.
1948
Vychází kniha Náš Hrad, kde Josef Sudek publikuje 48 fotografií a v témže roce ještě kniha Praha se 128 fotografiemi.
1956
Vychází jedna z nejdůležitějších Sudkových knih nazvaná fotografie s předmluvou Lubomíra Linharta a Jaroslava Seiferta. Kniha obsahuje 232 fotografií.
1958
Stěhování se do nového ateliéru na Úvoz.
1959
Vychází kniha Praha panoramatická, kde Josef Sudek publikuje 284 panoramatických fotografií Prahy.
1976
Josef Sudek 15. září umírá v Praze.


Fotografie Josefa Sudka